0129 988 8807 Cần thanh lý gấp ghế nhựa lùn và 1 bàn gỗ tại Hà Nội

Mình cần thanh lý 28 chiếc ghế nhựa lùn k có lỗ và 1 bàn gỗ kích thước 40x60 

Ghế 7500đ/c

Bàn 40.000đ/c 

Review at::