Sen GiấyTrang Trí

Chuyên bán hoa sen giấy đa dạng màu sắc y như thật. Sen Giấy không chỉ phục vụ việc thờ tự mà còn dùng trang trí ở các nhà hàng, khách sạn ...

Review at::