Thanh lý 12 máy dàn nét tại Cư Kuin Dak Lak

Cần bán gấp


12 bộ máy main ecs g31 ram 2g ổ cứng 250g LCD 17" samsung + chuột bàn phím tai nghe giá 3.300k

Địa chỉ Ea Tiêu Cư Kuin Dak lak
SĐT: 0976.410.373