cách đổi tên fb có màu

Thông báo

Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Cách thay đổi lại giao diện facebook? | Trình duyệt Web

  các mẫu PR đây: Mẫu 0: Bạn muốn FB của mình được nhiều người ... Mẫu 3: Cách đổi tên facebook quá 5 lần cho phiên bản mới nè mọi ......Cách đăng kí theo dõi cho chính mình trên facebook? | Mạng xã hội Xem tiếp

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.

  BBcode

  User Full HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: background, background-color, color, font, font-family, font-size, font-size-adjust, text-align, text-decoration, text-indent
  [ Different Image ]
  Captcha