cách làm máy bay mô hình

Thông báo

Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Làm mô hình máy bay trực thăng điều khiển từ xa | Khoa học ...

  Tôi rất thích các mô hình máy bay, nay muốn tự làm 1 cái máy bay trực thăng điều khiển từ xa. Có ai có tư liệu hay thông tin về cách làm máy ......Làm mô hình máy bay trực thăng điều khiển từ xa | Khoa học ... Xem tiếp

  Định dạng mặc định

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: color, font

  Plain text

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.

  BBcode

  User Full HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>
   Allowed Style properties: background, background-color, color, font, font-family, font-size, font-size-adjust, text-align, text-decoration, text-indent
  [ Different Image ]
  Captcha